Om os

I Allāhs Navn, Den Mest Nådige, Den Mest Barmhjertige

Muwatta.com er dedikeret til at udbrede viden om islam, ifølge Ahl al-Sunna wal-Jamā’ahs forståelse og metodik (dvs. mainstream sunni islam), med særlig fokus på mālikī-retsskolen.

Profeten Muḥammad (Allāhs fred og velsignelser være med ham og hans familie) sagde:

“Islam er bygget på fem: at bevidne at der ikke findes nogen gud (noget værdigt til tilbedelse), undtagen Allāh og at Muḥammad er Hans Sendebud, at etablere bønnen (ṣalāh), at give den obligatoriske almisse (zakāt), pilgrimsfærd (ḥajj) til Huset og at faste Ramaḍān.” (al-Bukhārī & Muslim)

Og han (Allāhs fred og velsignelser være med ham og hans familie)​ sagde:

“Hold jer til forsamlingen (al-jamā’a) og undgå opsplittelse. Djævelen er med den, som er alene og han er længere væk fra de som er to. Enhver, der ønsker sig Havens udstrakte vidder, lad ham holde sig til forsamlingen.” (al-Tirmidhī & al-Nasāʼī)

Transkriptions-standarden vi bruger til romanisering af arabisk er beskrevet her.