Hvor skal man se hen under bønnen, ifølge mālikī-retsskolen?

Besvaret af Shaykh Rami Nsour

Spørgsmål: Hvad er mālikī-standpunktet i forhold til hvor man skal se hen, når man beder?

Svar: Ifølge Imām Mālik skal man vende ansigtet mod qiblaen [bederetningen], da Allāh siger:

“Så vend dit ansigt mod den Hellige Moské (al-Masjid al-Ḥarām)” (Koranen, 2:144)

Så når man sidder og står [under bønnen], så vender man ansigtet mod qiblaen. Under rukūʻ [den foroverbøjede stilling] ser man lige ned.

Selvom der findes en autentisk ḥadīth, som siger at man skal se på det sted man placerer ansigtet på jorden, så er Imām Māliks argument, at for at aflyse eller betinge en āya [et Koran-vers], så ville det kræve et bevis af samme styrke som en āya. Man kan have en stærk ḥadīth (saḥīḥ), men hvis dens kæde er enkelt (aḥād), så kan den ikke aflyse et Koran-vers, som er på mutawātir-niveau og således stærkere end aḥad.

Kilde: SeekersGuidance.org

[Dansk oversættelse © Muwatta.com / Said Bak 2018]