Troslære

Islams søjler

Islams søjler (Arkān al-Islām) Islam består af fem søjler: Shahādah, at bevidne at der ikke findes nogen gud, undtagen Allāh, og at Muḥammad ﷺ er Hans Sendebud; Salāh, at udføre bønnen; Zakāh, at betale den religiøse skat; Ṣawm, at faste under Ramaḍān-måneden og Ḥajj, at udføre pilgrimsfærden, for den som har mulighed. Alt dette skal …

Islams søjler Læs mere »