Ikhtiyārī- og ḍarūrī-tid ifølge mālikī-skolen

Besvaret af Shaykh Ahmad Ali al-Adani

Spørgsmål:

Hvad er ikhtiyārī- og ḍarūrī-tid ifølge mālikī-retsskolen?

Svar:

Al-waqt al-ikhtiyārī (valgmulighedstiden), også kendt som al-waqt al-rafāhiyya (den lette tid), er det tidsrum, hvor udførelsen af bønnen er tilladt i dens tidlige, mellemste og sene del (selvom det generelt er mere dydigt at udføre den i dens tidlige tid). Hvad angår al-waqt al-ḍarūrī (den obligatoriske eller tvungne tid), så er det den det tidsrum, som bønnen ikke kan udsættes til (såsom om eftermiddagen, når et objekts skygge er det dobbelte af dens højde, eller efter en tredjedel eller halvdelen af natten er gået, eller tæt på solopgang), undtagen for en person som har en gyldig grund til at udsætte den: Fx kvinden hvis menstruelle blødning (lige) er standset, den sindssyge, som er blevet normal igen mentalt, ikke-muslimen som (lige) har antaget islām, eller personen som sov over sig. Hvis man ikke har en sådan gyldig undskyldning (ʻudhr), så er bønnen (alligevel) ikke qaḍāʼ (s: en bøn man ikke har fået bedt i sin gyldige tid og derfor skylder), men man vil være syndig for at bede i ḍarūrī-tiden og når den tid er udløbet (s: og man ikke har fået bedt bønnen), så skal den bedes som en bøn man skylder (qaḍāʼ) af den, for hvem den er obligatorisk.

[Dansk oversættelse © Muwatta.com / Said Bak 2019]