Åndelighed

Hvilke handlinger bør vi fokusere på i Ramaḍān?

[NB: Kommentarer indledt med s: er oversætterens] Besvaret af Shaykh Ḥabīb ʻUmar bin Ḥafīẓ Spørgsmål: Hvilke handlinger bør vi fokusere på i Ramaḍān? Svar: Vores fokus bør være på at gøre vores faste perfekt, ved ikke at være ulydige mod Allāh med vores kroppe og ved at undgå ugavnlig og hård tale. Vi bør også …

Hvilke handlinger bør vi fokusere på i Ramaḍān? Læs mere »

Grundlaget for åndelighed

Af Shaykh Aḥmad ibn ʻAjība Shaykh Ibn ʻAjība (Allāhs barmhjertighed være med ham) sagde: “Grundlaget for åndelighed (taṣawwuf) findes i fem ting: At frygte Allāh i det skjulte og det åbne. At følge Sunnaen i tale og handling. At vende sig bort fra skabelsen, hvad enten den kommer mod dig eller forlader dig. At være …

Grundlaget for åndelighed Læs mere »

Hvad er åndelighed?

Af Imām al-Nawawī [NB: Kommentarer indledt med s: er oversætterens.] (s: Åndelighed (på arabisk: taṣawwuf), også kaldet sufisme, tazkiyat al-nafs og iḥsān er synonyme termer, som refererer til en etableret videnskab i islam.) Imām al-Nawawī (må Allāh være ham nådig) beskrev åndelighed således: “Åndelighedens vej er baseret på fem principper: At have gudfrygtighed privat og …

Hvad er åndelighed? Læs mere »

Udtalelser fra tidlige lærde om åndelighed

De følgende citater er fra tidlige, kendte islamiske lærde (ʻulamāʼ) vedrørende den islamiske videnskab taṣawwuf (også kaldet åndelighed – den islamiske videns-gren, som fokuserer på den åndelige udvikling af muslimen): Imām Abu Ḥanīfa (رحمة الله عليه)(85 H. – 150 H) “Havde det ikke været for to år, ville jeg været gået til grunde.” Sagde han. …

Udtalelser fra tidlige lærde om åndelighed Læs mere »