Transkription

I Allāhs Navn, Den Mest Nådige, Den Mest Barmhjertige

Muwatta.com (dansk) har vi valgt at bruge transkriptions-standarden ALA-LC til romanisering af arabisk[1]. Denne standard benyttes i mange nutidige kvalitetsudgivelser og er bl.a. den samme standard, som Wikipedia.org bruger[2].

Man kan hente en mere udførlig gennemgang eller manual for standarden på ALA-LC systemets hjemmeside (klik på “Arabic”).

Hvad angår de islamiske/arabiske ord, som er optaget i det danske sprog, såsom islam, Koranen, sharia m.m., så vil vi som udgangspunkt benytte de danske former.

Fodnoter:
[1] Transkription og romanisering af arabisk kaldes ofte translitteration, men dette er ikke helt teknisk korrekt, siden de fleste systemer for romanisering af arabisk tager hensyn til bogstavernes udtale, og dermed er en form for transkriptionssystemer.
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Romanization_of_Arabic