Adhān og iqāma – kald til bøn

[NB: Følgende beskrivelse er ifølge mālikī retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens.]

Adhān – kaldet til bøn

Dette kald er kun obligatorisk (ved bøn) i moskéen, ellers er det valgfrit.Det skal reciteres på arabisk.
1. Allāhu Akbar
Allāhu Akbar
Allāh er større
Allāh er større
2. Ash-hadu an lā ilāha illā Allāh
Ash-hadu an lā ilāha illā Allāh
Jeg bevidner at der ingen gud er, undtagen Allāh
Jeg bevidner at der ingen gud er, undtagen Allāh
3. Ash-hadu anna Muḥammadar Rasūlullāh
Ash-hadu anna Muḥammadar Rasūlullāh
Jeg bevidner at Muḥammad er Allāhs Sendebud
Jeg bevidner at Muḥammad er Allāhs Sendebud
4. Ḥayyā ʻalaṣ-ṣalāh
Ḥayyā ʻalaṣ-ṣalāh
Kom til bøn
Kom til bøn
5. Ḥayyā ʻalal-falāḥ
Ḥayyā ʻalal-falāḥ
Kom til succes
Kom til succes
6. Allāhu Akbar
Allāhu Akbar
Allāh er større
Allāh er større
7. La ilāha illā Allāh Der er ingen gud, undtagen Allāh

Iqāma – kaldet til bønnens start

Dette kald skal fremsiges med hørbar stemme før, hver obligatoriske bøn, på arabisk.
1. Allāhu Akbaru
Allāhu Akbaru
Allāh er større
Allāh er større
2. Ash-hadu an lā ilāha illā Allāhi Jeg bevidner at der ingen gud er, undtagen Allāh
3. Ash-hadu anna Muḥammadar Rasūlullāhi
Jeg bevidner at Muḥammad er Allāhs Sendebud
4. Ḥayyā ʻalaṣ-ṣalāti
Kom til bøn
5. Ḥayyā ʻalal-falāḥi Kom til succes
6. Qad qāmati-ṣ-ṣalātu Bønnen er begyndt
7. Allāhu Akbaru
Allāhu Akbaru
Allāh er større
Allāh er større
8. Lā ilāha illā Allāh Der er ingen gud, undtagen Allāh

Bemærk at denne artikel er en grundindføring i udførelsen af adhān og iqāmah og vi anbefaler at man refererer til mere udførlige Fiqh-manualer for yderligerere detaljer.

Kilde: “Islam Starter Kit” af Shaykh Abdalhaqq Bewley.

[Dansk oversættelse © Muwatta.com / Said Bak 2006]