Qunūt

[NB: Denne besvarelse er ifølge mālikī-retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens]

I mālikī retsskolen er qunūt en bøn (duʻāʼ) som fremsiges i ṣubḥ-bønnens (morgenbønnens) anden rakʻah, før eller efter man bøjer sig forover (i rukūʻ). Hvis man glemmer at gøre det før rukūʻ, kan det gøres efter. [s: glemmer man det helt, skal man ikke lave de to ekstra sajdah pga. glemsomhed (sajdat al-sahw)].

Det man siger er:

Translitteration:

Allāhumma innā nastaʻīnuka wa nastaghfiruka wa nuʼminu bika wa natawakkalu ʻalayka wa nuthnī ʻalaykal khayra kullah.
Nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhnaʻu laka wa nakhlaʻu wa naktruku man yakfuruk.
Allāhumma iyyāka naʻbudu wa laka nuṣallī wa nasjudu wa ilayka nasʻa wa naḥfid.
Narjū raḥmataka wa nakhāfu ʻadhābakal-jidd.
Innā ʻadhābaka bil-kāfirīna mulḥiq.

Oversættelse:

O Allah! Vi søger i sandhed Din hjælp og tilgivelse og tror på Dig og lovpriser Dig for alt godt.
Vi takker Dig og er ikke utaknemmelige overfor dig og underkaster os selv til dig og overgiver og forlader alt som afviser Dig.
O Allah! Dig alene tilbeder vi og til Dig beder vi og knæler (med panden mod jorden). Vi stræber og kæmper på Din Vej.
Vi håber på Din nåde og frygter Din hårde straf.
Din straf omringer sandelig al-Kafirin (de vantro, som afviser).

Kilde: “Islam Starter Kit” af Shaykh Abdalhaqq Bewley.

[Dansk oversættelse © Malikiyya.dk / Said Bak 2006]