Hvad er forkastelig innovation (bidʻa)?

Af Shaykh ‘Abd al-Hādī al-Kharsah

Spørgsmål: Hvad er forkastelig innovation / bidʻa?

Svar: Polyhistoren [al-ʻallāma], Ibn Rajab (رحمة الله عليه) sagde: “Bidʻa er det, som er innoveret fra det, for hvilket der ikke er indikeret en basis i sharīʻaen. Hvad angår det, som har en basis for det i sharīʻaen, som indikerer mod det, så er det ikke en bidʻa i terminologisk betydning, selv hvis det er en bidʻa i sproglig forstand.”

Det er blevet berettet af Imām Aḥmad, al-Bazzār og al-Ṭabarānī fra Ibn Masʻūd (رضي الله عنه) i stoppet (mawqūf) form: “Alt hvad muslimerne ser som godt, er godt imod Allāh og alt hvad muslimerne ser som dårligt, er dårligt imod Allāh.”

Det er blevet berettet af Abū Nuʻaym fra Imām al-Shāfiʻī (رحمة الله عليه) at han sagde: “Bidʻa er af to typer: Prisværdig bidʻa og forkastelig bidʻa. Alt det, som forholder sig til Sunnaen er prisværdigt og alt det, som er i modstrid til den er forkasteligt.” Al-Bayhaqī berettede også i sin Manāqib at han sagde: “Bidʻa er af to typer: Den ene er det, som er innoveret i konflikt med Bogen, Sunnaen, en beretning (athār) fra en Ledsager eller konsensus (ijmāʻ), (og) den type innovation er vildledning. Den anden er det, som er innoveret fra det gode, (og som) ikke er i konflikt med noget af det førnævnte, (og) det er en innovation, som ikke er forkastelig.”

Kilder: AbdalHadialKharsa.com (arabisk) / Marifah.net (engelsk)

[Dansk oversættelse © Malikiyya.dk / Said Bak 2010]