namaz

Transliteration: Salāt ‘alā al-Nabī

Transliteration of the Salāt ‘alā al-Nabī, according to Mālikī fiqh: Allāhumma salli ‘alā Muhammadin wa ‘alā āli Muhammad, kamā sallayta ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīm. Wa bārik ‘alā Muhammadin wa ‘alā āli Muhammad, kamā bārakta ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīm. Fil-’ālamīn, innaka Hamīdun Majīd.